ขั้นตอนและวิธีการติดตั้งเครื่อง ES-DT200U

1.วิธีใส่กระดาษและเสียบสายเข้ากับตัวเครื่อง

รุ่น ES-9900UB