ขั้นตอนและวิธีการติดตั้งเครื่อง ES-8801UL

ES8801UL.png
11.png

1.วิธีใส่กระดาษและเสียบสายเข้ากับตัวเครื่อง

2.การติดตั้ง Driver บนคอมพิวเตอร์ และเซ็ทค่าต่างๆ