ขั้นตอนและวิธีการติดตั้งเครื่อง ES-801Pro

es801pro.jpg

วีดีโอสาธิตวิธีการใช้งาน เครื่องนับธนบัตร ES-801/802Pro