ขั้นตอนและวิธีการติดตั้งเครื่อง ES-5852UB

3_4.png
4_3.png

1.วิธีใส่กระดาษและเสียบสายเข้ากับตัวเครื่อง

2.การติดตั้ง Driver บนคอมพิวเตอร์ 

ระบบ Window สำหรับ ES-5802UB เลือก POS-58 ตอนติดตั้งเท่านั้น 

ระบบ MAC สำหรับ ES-5802UB เลือก POS-58 ตอนติดตั้งเท่านั้น